Dental Implant Offer

Tandheelkundige zorg van hoge kwaliteit – prijzen voor tandheelkundige implantaten
Vernieuw uw glimlach met de nieuwste tandheelkundige implantaten! Tandheelkundige implantaten zijn de ideale oplossing voor ontbrekende tanden en zorgen voor permanent, natuurlijk herstel. Onze kliniek biedt een verscheidenheid aan implantaatopties, waaronder alles-in-4-pakketten voor complete glimlachtransformaties. Vanaf € 12.520 is ons deskundig implantaatconsult gratis. Ontdek de transformerende voordelen van tandheelkundige implantaten en geef uzelf een zelfverzekerde glimlach voor het leven. Plan vandaag nog een consult en begin uw reis naar een gezondere, stralende glimlach!
Wij bieden 4 verschillende speciale aanbiedingen

Tandheelkundige implantaten “All on 4”-pakket 1
Beste prijs voor tandheelkundige implantaten (155.390₺ – 264.164₺)
Herstel uw glimlach veilig en betaalbaar met ons exclusieve assortiment tandheelkundige implantaten. Bij ons kantoor hechten wij waarde aan uw mondgezondheid en tevredenheid. Daarom bieden wij tandheelkundige implantaatbehandelingen van de hoogste kwaliteit tegen de beste prijzen in de stad.

Met ons speciale aanbod kunt u kiezen uit toonaangevende implantaatmerken zoals Nucleoss of Straumann Neodent, die elk, gecombineerd met een premium abutment, optimale resultaten garanderen. Of u nu de voorkeur geeft aan de bewezen prestaties van Straumann of aan de kosteneffectieve betrouwbaarheid van Nucleoss, wij hebben de keuze

Tandimplantaten “All on 4” tweede pakket
Speciale prijs voor tandheelkundige implantaten (172152₺ - 32233₺)

Begin een nieuw hoofdstuk van vertrouwen en comfort met ons Alles-op-4 Tandimplantaatpakket. Dit pakket is ontworpen om uitzonderlijke resultaten te leveren en biedt complete oplossingen voor een complete glimlach-make-over.

Eén stuk – 4.930 euro.

Uitgerust met 4 Straumann Neodent-implantaten met meerdere abutments voor superieure stabiliteit en betrouwbaarheid.
Geniet van de natuurlijke schoonheid en duurzaamheid van 12 monolithische (hybride) zirkonia-kronen.
Inclusief een tijdelijke prothese voor onmiddellijke verbetering van uiterlijk en functie.
Profiteer van gratis vervoersdiensten en verblijf in een 4-sterrenhotel voor een ontspannen vakantie

Exclusieve tandheelkundige implantaataanbiedingen “All on 6” 1
Vind uw glimlach opnieuw uit en herontdek de vreugde van vertrouwen met ons All-on-6 Tandimplantaatpakket. Dit uitgebreide pakket is ontworpen om uitzonderlijke resultaten te leveren en biedt een complete oplossing voor een heldere, functionele glimlach.

Eén stuk – 4.930 euro.

Ontdek maximale stabiliteit en sterkte met 6 Nucleoss-implantaten gecombineerd met abutments voor optimale ondersteuning.
Verbeter uw glimlach met 12 monolithische zirkonia-kronen, bekend om hun natuurlijke uitstraling en duurzaamheid.
Een onmiddellijke verbetering in esthetiek en functionaliteit dankzij wat er bij zit

Set van 2 tandheelkundige implantaten, alle 6
Revitaliseer uw glimlach met alles-in-6 tandheelkundige implantaten (1-pack), ontworpen om uw zelfvertrouwen en functioneren te herstellen tegen een betaalbare prijs. Met de nadruk op kwaliteit en duurzaamheid is deze set een complete oplossing met één kaak die langdurige tevredenheid garandeert.

Eén kaak – 5650 euro.

Profiteer van de stabiliteit en betrouwbaarheid van zes Straumann Neodent-implantaten

Frequently Asked Questions for Dental Implant Offers

Differences between all-on-4 & all-on 6

 1. What is the difference between All-on-6 and All-on-4 Dental Implants?

  • The primary difference between All-on-6 and All-on-4 Dental Implants lies in the number of implants used to support a full arch of teeth. All-on-6 utilizes six implants per arch, while All-on-4 utilizes only four implants per arch.
 2. How does the number of implants affect the stability of the prosthetic teeth?

  • The additional implants in All-on-6 provide enhanced stability and support for the prosthetic teeth, particularly in cases where there may be greater bone loss or a need for increased chewing force.
 3. What are the advantages of All-on-6 Dental Implants over All-on-4?

  • All-on-6 Dental Implants offer improved stability and durability due to the presence of additional implants, which can result in a more secure fit and enhanced chewing ability. Additionally, All-on-6 may be suitable for patients with greater bone density or those seeking increased prosthetic longevity.
 4. Are there any differences in the treatment process between All-on-6 and All-on-4 Dental Implants?

  • While both procedures involve the placement of dental implants to support a full arch of teeth, the treatment process for All-on-6 may require additional implants and adjustments to accommodate the increased number of implants.
 5. Do All-on-6 Dental Implants cost more than All-on-4?

  • The cost of All-on-6 Dental Implants may be slightly higher than that of All-on-4 due to the use of additional implants and materials. However, the long-term benefits and enhanced stability of All-on-6 may justify the investment for some patients.
 6. Which option is more suitable for my dental needs, All-on-6 or All-on-4?

  • The choice between All-on-6 and All-on-4 Dental Implants depends on various factors, including your bone density, oral health, aesthetic preferences, and budget. Consulting with a dental professional can help determine the most suitable option for your specific needs.
 7. Are there any potential risks or complications associated with All-on-6 or All-on-4 Dental Implants?

  • Like any surgical procedure, All-on-6 and All-on-4 Dental Implants carry some risks, including infection, implant failure, and complications related to anesthesia. However, these risks are minimized with proper planning and experienced dental care.
 8. Can I upgrade from All-on-4 to All-on-6 Dental Implants if needed?

  • Depending on your individual circumstances and dental health, it may be possible to upgrade from All-on-4 to All-on-6 Dental Implants. Discussing your options with your dental provider can help determine the feasibility of such an upgrade.
 9. How long does the treatment process take for All-on-6 compared to All-on-4 Dental Implants?

  • The treatment duration for All-on-6 and All-on-4 Dental Implants may vary depending on individual factors such as healing time, bone density, and the need for additional procedures. Generally, All-on-6 may require slightly longer treatment duration due to the placement of additional implants.
 10. What are the success rates of All-on-6 and All-on-4 Dental Implants?

  • Both All-on-6 and All-on-4 Dental Implants have high success rates when performed by experienced dental professionals and maintained with proper oral hygiene. Success rates can vary depending on individual factors, but both procedures offer reliable long-term outcomes for restoring dental function and aesthetics.

What are the benefits of All-on-6 Dental Implants?

All-on-6 Dental Implants offer numerous benefits, including improved chewing and speaking abilities, enhanced aesthetics, increased comfort, and durability.

What services are included in the All-on-6 Dental Implants Package 1?

The package includes six Straumann Neodent implants with abutments, 12 Monolithic Zirconia Crowns, a temporary prosthesis, complimentary transfer, and 4-star hotel accommodation.

What is included in the All-on-6 Dental Implants Package 2?

The All-on-6 Dental Implants Package 2 for two jaws includes 12 Straumann Neodent implants with abutments, 24 Monolithic Zirconia Crowns, a temporary prosthesis, complimentary transfer, and 4-star hotel accommodation.

Are there financing options available for the All-on-6 Dental Implants Packages?

Yes, we offer flexible financing options to help make the All-on-6 Dental Implants Packages more accessible and affordable for our patients.

Is the All-on-6 Dental Implants procedure painful?

The All-on-6 Dental Implants procedure is performed under local anesthesia, ensuring minimal discomfort during the surgery. Patients may experience some soreness and swelling afterward, which can be managed with pain medication.

Is maintenance required for All-on-6 Dental Implants?

Routine oral hygiene practices such as brushing, flossing, and regular dental check-ups are essential for maintaining the health and longevity of All-on-6 Dental Implants.

What is All-on-6 Dental Implants?

All-on-6 Dental Implants is a comprehensive dental restoration solution that utilizes six implants to support a full arch of teeth, providing a stable and natural-looking smile.

How much does the All-on-6 Dental Implants Package 1 cost?

The All-on-6 Dental Implants Package 1 for a single jaw is priced at €4930 and includes six Straumann Neodent implants, 12 Monolithic Zirconia Crowns, a temporary prosthesis, complimentary transfer, and 4-star hotel accommodation. Two jaws price is €8381. 

Is there a guarantee for the All-on-6 Dental Implants Package 1?

Yes, the package comes with a 5-year guarantee, providing assurance and peace of mind regarding the quality and durability of the dental implants.

How much does the All-on-6 Dental Implants Package 2 cost?

The All-on-6 Dental Implants Package 2 is priced at €9605 for two jaws, offering a 15% discount on the total cost of the individual components. Single jaw is €5650. 

How long does the All-on-6 Dental Implants procedure take?

The duration of the All-on-6 Dental Implants procedure varies depending on individual factors such as bone density and healing time but typically takes a few months to complete.

How soon can I return to normal activities after the All-on-6 Dental Implants procedure?

Most patients can resume their normal activities within a few days after the All-on-6 Dental Implants procedure, although strenuous activities should be avoided until fully healed.

Krijg meer informatie

Wij nemen kort na het versturen van het formulier contact met u op. Vul alle gegevens volledig in.

Andere campagnes

Ontvang een gratis offerte
Ontvang een gratis offerte